THESS summary content

Thess

Lekcija: Varnost hrane v gostinstvu

1. Razumevanje posameznikove odgovornosti za varnost hrane.

2. Razumevanje pomena čistoče in higiene pri pripravi hrane

3. Razumevanje pomena ohranitve čistoče in higiene na delovnem prostoru.

4. Razumevanje pomena ohranjanja varnosti hrane.

5. Test result

1.1 Izpostavite pomen varne priprave hrane, ocene tveganja, varnega rokovanja s hrano in vedenja. 2.1 Razložite pomen osebne higiene pri varni pripravi hrane vključno s pomenom higiene pri zmanjševanju tveganja okužbe 3.1 Razložite, kako ohraniti čistočo in red delovnega prostora in opreme vključno s čiščenjem in metodami dezinfekcije. 4.1 Navedite vire in tveganja za varnost hrane, vključno z okužbo, navzkrižno okužbo in mikrobnimi, kemičnimi, fizikalnimi in alergijskimi tveganji. 5.1 Test outcome
1.2 Opišite potek prijave tveganja za varno hrano. 2.2 Opišite učinkovite osebne higienske prakse, npr. varnostna obleka, umivanje rok, osebna obolenja, ureznine in rane. 3.2 Navedite, kako lahko delovni proces, delovne površine in oprema kot taka zmanjšajo tveganja za okužbo in pripomorejo k čistoči. 4.2 Razložite, kako ravnati s pokvarjeno hrano, vključno s prepoznavanjem znakom, prijavo in odstranitvijo.
1.3 Opišite pravno odgovornost proizvajalcev hrane in nosilcev živilske dejavnosti. 3.3 Opišite pomen zatiranja škodljivcev. 4.3 Opišite varne prakse ravnanja s hrano in postopke shranjevanja, kuhanja, ohlajanja, ponovnega segrevanja, ohranjanja, strežbe in transporta živil.
4.4 Razložite pomen nadzorovanja temperature pri shranjevanju, pripravi, kuhanju, ohlajanju, ponovnem segrevanju, ohranjanju, strežbi in transportu živil.
4.5 Opišite postopke nadzora zalog, vključno z dostavo, skladiščenjem, datumskim označevanjem in obratom zalog.

Unit: Allergens and intolerants in food